Broumovská klávesa

5-7 kwietnia 2019

9 edycja Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów

Česky     English

We współpracy z Katedrą Wychowania Muzycznego Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Karola w Pradze

Broumovská klávesa


Międzynarodowy konkurs pianistyczny Broumovská klávesa istnieje od 2011 r. Jego celem jest skonfrontowanie umiejętności dzieci i młodzieży na odpowiedniej platformie specjalistycznej w wymiarze międzynarodowym.


Cała idea opiera się o sprawdzony system dziecięcej edukacji muzycznej z wieloletnią tradycją konkursów muzycznych w Republice Czeskiej. Młodzy muzycy mają tu możliwość wzajemnych konfrontacji na poziomie międzynarodowym, a także kontatu z czołowymi postaciami czeskiego i zagranicznego środowiska pianistycznego oraz ważnych instytucji muzycznych.

 

 

Zakwaterowanie

 

W klasztorze dla uczestników konkursu jest dostępne zakwaterowanie w Domu Gości, w zrewitalizowanych dawnych celach mnichów. Dom Gości znajduje się w obiekcie (narodowym zabytku kultury), gdzie na potrzeby uczestników konkursu przygotowano sale na rozegranie uczestników przed konkursem, blisko sali konkursowej, więc w czasie konkursu nie ma potrzeby opuszczania terenu klasztoru. Zobacz: http://klasterbroumov.cz/cs/ubytovani-dum-hostu

 

Mapa Broumova

 

Mapa centrum Broumova z wyznaczonymi wazniejszymi punktami dla uczestników konkursu (rejestracja, sala koncertowa, zakwaterowanie, restauracja...). https://mapy.cz/s/tRY2

VIII edycja konkursu pianistycznego w broumovskim klasztorze


Siedem dotychczasowych edycji konkursu odniosło duży sukces. W 2015 r. konkurs po dwóch latach organizacji w innym miejscu wrócił do Klasztoru w Broumovie, który wcześniej przechodził rewitalizację części obiektów i ogrodów.

Konkurs odbywa się w ogrodach klasztornych w nowej sali widowiskowej Drzewnik, o bardzo dobrej akustyce i z odpowiednim zapleczem technicznym. W budynkach klasztornych dostępnych jest wiele sal wyposażonych w fortepiany i pianina na porzeby przygotowań uczestnikó do konkursu.

 

Klasztor Broumov


Klasztor w Broumovie oferuje także wiele niezwykłych miejsc, m.in. kawiarnię Café Dientzenhofer. Klasztor można też zwiedzać w ramach tras zwiedzania.

 

Zaproszenie

Zaproszenie na VII edycję można pobrać w formie elektronicznej TUTAJ. (Wersja do wydru w formacie A4).

Kontakt

Sprawy techniczno-organizacyjne:

Tereza Kramplová - tereza.kramplova@zapoklady.cz

Tel: +420 731 481 309 

 

Kwestie repertuarowe:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., dyrektor konkursu

Tel: +420 602 708 949

 

Miejsce konkursu:

Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov (VKCB)

Klášterní 1

550 01 Broumov