Broumovská klávesa

5-7 kwietnia 2019

9 Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów

Česky     English

Broumovská klávesa


Międzynarodowy konkurs pianistyczny Broumovská klávesa istnieje od 2011 r. Jego celem jest wymiana doświadczeń dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie na poziomie międzynarodowym.

Idea opiera się na sprawdzonym systemie dziecięcej edukacji muzycznej i tradycji konkursów muzycznych w Republice Czeskiej. Młodzi muzycy mają tu możliwość konfrontacji swoich umiejętności na arenie międzynarodowej, a także kontatu z czołowymi wykonawcami, kadrą akademicką, czy przedstawicielami ważnych instytucji artystycznych.

 

 

Zakwaterowanie

 

Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania w klasztornym Domu Gości, w zrewitalizowanych dawnych celach mnichów. Dom Gości znajduje się w obiekcie narodowego zabytku kultury, gdzie na potrzeby uczestników konkursu przygotowano dodatkowo sale do ćwiczeń i przygotowań przed konkursem. Obiekt znajduje się w pobliżu sali koncertowej, więc w czasie konkursu nie ma potrzeby opuszczania terenu klasztoru. Zobacz: https://www.klasterbroumov.cz/pl/ubytovani-dum-hostu

 

Mapa Broumova

 

Mapa centrum Broumova z istotnymi dla uczestników konkursu miejscami (rejestracja, sala koncertowa, zakwaterowanie, restauracja...). https://mapy.cz/s/tRY2

 

9 edycja konkursu pianistycznego


Konkurs odnosi sukces i z każdym rokiem jego ranga rośnie na arenie międzynarodowej. Od 2015 roku konkurs powrócił do Broumova (wcześniej ze względu na prace rewitalizacyjne był na dwa lata przeniesiony).


Przesłuchania odbywają się w ogrodach klasztornych, w nowej sali widowiskowej Drzewnik z doskonałą akustyką i nowoczesnym zapleczem technicznym. W budynkach klasztornych dostępnych jest wiele sal wyposażonych w fortepiany i pianina na porzeby przygotowań do konkursu.

 

Klasztor Broumov
to Perła Europejskiego Baroku 
i schronienie jedynej w tej części Europy 
św. kopii Całunu Turyńskiego


Klasztor w Broumovie oferuje wiele możliwości spędzenia czasu wolnego, m.in. kawiarnię Café Dientzenhofer. restaurację, trasy zwiedzania itd.

 

Zaproszenie


Zaproszenie na 9 edycję konkursu (w wersji elektronicznej do druku na arkuszu A4) można pobrać TUTAJ.

Kontakt

Sprawy techniczno-organizacyjne:

Tereza Kramplová - tereza.kramplova@zapoklady.cz

Tel: +420 731 481 309 

 

Kwestie repertuarowe:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., dyrektor konkursu

Tel: +420 602 708 949

 

Miejsce konkursu:

Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov (VKCB)

Klášterní 1

550 01 Broumov, Republika Czeska