Broumovská klávesa

5.–7. 4. 2019

9. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy 

English     Polski

Ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Broumovská klávesa


Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Cílem Broumovské klávesy je uspořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti.


Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

 

Ubytování

 

Klášter rovněž nabízí pro soutěžící ubytovací kapacity v renovovaných mnišských pokojích s názvem Dům hostů. Pokoje se nacházejí přímo v areálu kláštera, není tedy třeba při přechodu do soutěžního sálu či cvičných místností vůbec opouštět broumovský klášter. Odkaz: http://klasterbroumov.cz/cs/ubytovani-dum-hostu

 

Mapa Broumova

 

Mapa centra Broumova s vyznačenými body zájmu (registrace, koncertní sál, ubytování, restaurace, ...). https://mapy.cz/s/tRY2

8. ročník klavírní soutěže v broumovském klášteře


Dosud bylo úspěšně uspořádáno sedm ročníků soutěže. Ročník 2015 se vrátil po dvou letech zpět do prostor broumovského kláštera, který je v současnosti po revitalizaci části stavebních objektů a zahrady.

Soutěž se koná v novém kulturním sále Dřevník v klášterní zahradě, disponujícím velmi příznivými akustickými podmínkami a zázemím pro organizaci. Dostatek cvičných tříd nabízí sály kláštera, které jsou vybaveny klavíry a pianiny.

Klášter Broumov


Broumovský klášter mimo jiné nabízí osvěžení v příjmené kavárně Café Dientzenhofer nebo prohlídkové okruhy po klášteře.

Pozvánka


V elektronické podobě si můžete stáhnout pozvánku na 7. ročník na tomto ODKAZU. K vytištění je ve formátu A4.

Kontakty

Technické a organizační dotazy:

Tereza Kramplová - tereza.kramplova@zapoklady.cz

Tel: +420 731 481 309

 

Dotazy k repertoáru:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., ředitel soutěže

Tel: +420 602 708 949

 

Místo konání:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1,

550 01 Broumov