Broumovská klávesa

1.–3. 4. 2022

12. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy 

English     Polski

Broumovská klávesa
 

Broumovská klávesa je mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy ve věku do 17 let. Ve dnech 1.-3. dubna 2022 se bude konat v národní kulturní památce broumovského kláštera již 12. ročník. Slavnostní koncert laureátů v Rudolfinu, jako tradiční součást soutěže, je plánován na říjen 2022. Uměleckým ředitelem soutěže je klavírista Ivo Kahánek. Soutěž je jednokolová a probíhá ve čtyřech kategoriích.

V posledních pěti letech se soutěže účastnilo přes 270 soutěžících z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Vietnamu a Ukrajiny. Poslední dva ročníky byly výzvou pro organizátory i soutěžící, ročník 2020 musel přesunout původní dubnový termín na říjen, rok 2021 pak byl jednou z prvních akcí, které se mohly konat po dlouhém lockdownu naživo.

Soutěž je skvělou platformou pro mezinárodní konfrontaci mladých pianistů, a to ve věku klíčovém pro jejich rozvoj (do 17 let). V tomto smyslu je jednou z velmi mála akcí podobných parametrů v ČR. Naplňuje ideu přeshraniční spolupráce se sousedícími státy vzhledem k jejich silnému zastoupení jejich účastníků i porotců na soutěži. Každoročně nastavuje zrcadlo české pedagogice a nepřímo tak poukazuje na oblasti, kde je třeba se zlepšit. Představuje nejvýraznější talenty mladé generace významným osobnostem klasické hudby, které jim mohou být v budoucnu nápomocny při rozjezdu jejich umělecké dráhy. Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

 

Mapa Broumova


Mapa centra Broumova s vyznačenými body zájmu (registrace, koncertní sál, ubytování, restaurace, ...). https://mapy.cz/s/tRY2

 

 

Klášter Broumov


Broumovský klášter mimo jiné nabízí možnost prohlídek kláštera, odpočinek v příjemné kavárně Café Dientzenhofer, situované v unikátním prostředí bývalého klášterního gymnázia, nebo posezení v nově otevřené klášterní restauraci U Tří růží.

 

 

 

 

 

12. ročník klavírní soutěže 
 

Soutěž se koná v broumovském klášteře - v novém kulturním sále Dřevník v klášterní zahradě, disponujícím velmi příznivými akustickými podmínkami a zázemím pro organizaci. Dostatek cvičných tříd nabízí sály kláštera, které jsou vybaveny klavíry a pianiny. Klášter rovněž nabízí pro soutěžící ubytovací kapacity v renovovaných mnišských celách s názvem Dům hostů. Pokoje se nacházejí přímo v areálu kláštera, není tedy třeba při přechodu do soutěžního sálu či cvičných místností vůbec opouštět broumovský klášter.
 

Partnerem soutěže je již několik let firma Drnek piana poskytující koncertní klavír Steinway i cvičná pianina. Nejlepší účastníci soutěže v jednotlivých kategoriích získávají kromě finančních cen také ocenění koncertní, které je motivační a má velký význam v jejich sólovém vývoji. Tradičně nabízí soutěž finalistům příležitost vystoupit na jednom z prestižních koncertních pódií v republice, finalisté posledních ročníků měli svůj Galakoncert Laureátů v Sukově síni pražského Rudolfina. Slavnostní koncert se stal neměnnou součástí soutěže.
 

Dalšími koncertními cenami pro vítěze je možnost účinkování v rámci festivalu Za poklady Broumovska, který nabízí v rámci podpory mladé generace vystoupení vybranému laureátovi a v rámci sezóny Západočeského Symfonického orchestru Mariánské lázně, kde vystoupí vybraný laureát sólově s orchestrem. Pro mladé pianisty je v této fázi jejich uměleckého růstu získávání pódiových zkušeností klíčové, proto tvoří tato samostatná vystoupení hlavní ceny soutěže. Interpreti tak mají možnost představit se širokému publiku, získat neocenitelné zkušenosti pro svůj další umělecký rozvoj a položit základy své budoucí umělecké kariéry. Dosud bylo úspěšně uspořádáno deset ročníků soutěže. Ročník 2015 se vrátil po dvou letech zpět do prostor broumovského kláštera, který je v současnosti po revitalizaci části stavebních objektů a zahrady.
 

Pozvánka


V elektronické podobě si můžete stáhnout pozvánku na 12. ročník na tomto ODKAZUK vytištění je ve formátu A4.


Festival vzniká díky podpoře Ministerstva kultury ČR. 

Kontakty

Technické a administrativní dotazy:

Tereza Kramplová - tereza.kramplova@zapoklady.cz

Telefon: +420 731 481 309

 

Dotazy ohledně repertoáru:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., ředitel Broumovské klávesy

Tel: +420 602 708 949

 

Místo konání:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1,

550 01 Broumov, Česká republika