Broumovská klávesa

5.–7. 4. 2019

9. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy 

English     Polski

Broumovská klávesa


Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Cílem Broumovské klávesy je uspořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti.


Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

 

Ubytování

 

Klášter rovněž nabízí pro soutěžící ubytovací kapacity v renovovaných mnišských pokojích s názvem Dům hostů. Pokoje se nacházejí přímo v areálu kláštera, není tedy třeba při přechodu do soutěžního sálu či cvičných místností vůbec opouštět broumovský klášter. Bližší informace ZDE. Při naplnění kapacity Domu hostů rádi doporučíme jiné ubytování.

 

Mapa Broumova

 

Mapa centra Broumova s vyznačenými body zájmu (registrace, koncertní sál, ubytování, restaurace, ...). https://mapy.cz/s/tRY2

9. ročník klavírní soutěže v broumovském klášteře


Dosud bylo úspěšně uspořádáno osm ročníků soutěže. Ročník 2015 se vrátil po dvou letech zpět do prostor broumovského kláštera, který je v současnosti po revitalizaci části stavebních objektů a zahrady.

Soutěž se koná v novém kulturním sále Dřevník v klášterní zahradě, disponujícím velmi příznivými akustickými podmínkami a zázemím pro organizaci. Dostatek cvičných tříd nabízí sály kláštera, které jsou vybaveny klavíry a pianiny.

Klášter Broumov


Broumovský klášter mimo jiné nabízí možnost prohlídek kláštera, odpočinek v příjemné kavárně Café Dientzenhofer, situované v unikátním prostředí bývalého klášterního gymnázia, nebo posezení v nově otevřené klášterní restauraci U Tří růží.

Pozvánka


V elektronické podobě si můžete stáhnout pozvánku na 9. ročník na tomto ODKAZU. K vytištění je ve formátu A4.

Kontakty

Technické a administrativní dotazy:

Tereza Kramplová - tereza.kramplova@zapoklady.cz

Telefon: +420 731 481 309

 

Dotazy ohledně repertoáru:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., ředitel Broumovské klávesy

Tel: +420 602 708 949

 

Místo konání:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1,

550 01 Broumov, Česká republika