Broumovská klávesa

20. - 22. 4. 2018

8. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy 

English     Polski

Ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ivo Kahánek
koncertní pianista a pedagog HAMU v Praze, ředitel Broumovské klávesy

 

Soutěžní kategorie:
 

Kategorie Věk  Časový limit Vystoupení
1. kategorie 

 do 11 let:  

5 - 10 minut

21. duben
2. kategorie

12 - 13 let:

10 - 15 minut

21. duben
3. kategorie

14 - 15 let:

15 - 20 minut

22. duben
4. kategorie

16 -  17 let:

20 - 25 minut

20. duben

 

Soutěžní repertoár:


Alespoň jedna skladba z období baroka nebo klasicismu, alespoň jedna skladba z období romantismu nebo skladba komponovaná po roce 1900.


Průběh soutěže:

Výsledky Broumovské klávesy 2018: ZDE

 

 

 

Porota:

Mgr. Jan Simon (ČR)  koncertní pianista, generální ředitel Intergram z.s.
MgA. David Mareček Ph.D. (ČR) generální ředitel České filharmonie, pedagog Konzervatoře Brno
MgA. Milan Langer (ČR) koncertní pianista a vedoucí oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře
Marina Samson - Moussu​ (FR) koncertní pianistka, profesorka Scholy Cantorum v Paříži
Doc. MgA. Eliška Novotná (ČR) koncertní pianistka, profesorka Ostravské univerzity
MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.

Koncertní pianista a umělecký ředitel soutěže Broumovská klávesa

 

 


Soutěžní poplatek: 


do 31. března 2018 - 990 Kč
do 12. dubna 2018 - 1290 Kč

Ceny pro vítěze:

Finanční ceny v součtu 33 000 Kč pro 1., 2. a 3. místo daných kategorií

Koncertní vystoupení:

Festival Za poklady Broumovska - 28.července 2018
Slavnostní koncert laureátů v pražském Rudolfinu na podzim 2018
Koncert se Západočeským symfonickým orchestrem v rámci abonentní sezony - Cena Západočeského symfonického orchestru pro vybraného vítěze


Uzávěrka přihlášek: Čtvrtek 12. dubna 2018 (včetně)  

Soutěžní poplatek je možné zaplatit buď na místě, nebo na účet 204271558/0600 do 18.4.2018
Jako variabilní symbol použijte rodné číslo účastníka.

Vítězové minulých ročníků

Více informací >

Kontakty

Technické a organizační dotazy:

Tereza Kramplová - tereza.kramplova@zapoklady.cz

Tel: +420 731 481 309

 

Dotazy k repertoáru:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., ředitel soutěže

Tel: +420 602 708 949

 

Místo konání:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1,

550 01 Broumov