Broumovská klávesa

5. - 7. 5. 2017

7. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy

English     Polski

Ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ivo Kahánek
koncertní pianista a pedagog HAMU v Praze, ředitel Broumovské klávesy

 

Soutěžní kategorie

1. kategorie do 11 let (včetně): časový limit 5 - 10 min
2. kategorie 12 - 13 let: časový limit 10 - 15 min
3. kategorie 14 - 15 let: časový limit 15 - 20 min
4. kategorie 16 - 17 let: časový limit 20 - 25 min

 

Rozpis kategorií

5. května 2017: 4. kategorie
6. května 2017: 1. kategorie/
  2. kategorie
7. května 2017: 3. kategorie

 

Soutěžní poplatek

1. a 2. kategorie  
do 20. 3. 2017 550 Kč
do 21. 4. 2017 750 Kč

 

3. a 4. kategorie  
do 20. 3. 2017 790 Kč
do 21. 4. 2017 990 Kč


Soutěžní repertoár

Alespoň 1 skladba z období baroka nebo klasicismu, alespoň 1 skladba z období romantismu nebo skladba komponovaná po roce 1900.


Ceny

Finanční ceny v součtu 33 000 Kč pro 1., 2. a 3. místo daných kategorií. 

 

Porota

Mgr. Jan Simon (ČR)  koncertní pianista, generálnil ředitel Intergram z.s.
MgA. David Mareček Ph.D. (ČR) generální ředitel České filharmonie, pedagog Konzervatoře Brno
MgA. Milan Langer (ČR) koncertní pianista a vedoucí oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře
Marina Samson - Moussu​ (FR/RU) koncertní pianistka, profesorka Scholy Cantorum v Paříži
Doc. MgA. Eliška Novotná (ČR) koncertní pianistka, profesorka Ostravské univerzity
prof. Boris Kraljević 
(SG/ME)
koncertní pianista

 

Složení poroty bude doplněno.


Uzávěrka přihlášek:

Pátek 21. dubna 2017 (včetně).
 

Průběh soutěže

Výsledky soutěže Broumovská klávesa 2017: ODKAZ
Vítězové minulých ročníků

Více informací >

Kontakty

Technické a organizační dotazy:

Jakub Šleis - jakub.sleis@broumovsko.cz

Tel: +420 734 570 141 

 

Dotazy k repertoáru:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., ředitel soutěže

Tel: +420 602 708 949

 

Místo konání:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1,

550 01 Broumov