Broumovská klávesa

5. - 7. 5. 2017

7. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy

English     Polski

Ve spolupráci s Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ivo Kahánek
koncertní pianista a pedagog HAMU v Praze, ředitel Broumovské klávesy

 

Soutěžní kategorie

Do 11 let (včetně): časový limit 5 - 10 minut
12 - 13 let: časový limit 10 - 15 minut
14 - 15 let: časový limit 15 - 20 minut
16 - 17 let: časový limit 20 - 25 minut

 

Rozpis kategorií

6. května 2016: 16 - 17 let
7. května 2016: do 11 let /
  12 - 13 let
8. května 2016: 14 - 15 let

 

Soutěžní poplatek

 

při platbě do konce března: 400 Kč
při platbě do konce dubna: 500 Kč
při platbě v květnu: 750 Kč


Soutěžní repertoár

Alespoň 1 skladba z období baroka nebo klasicismu, alespoň 1 skladba z období romantismu nebo skladba komponovaná po roce 1900.


Ceny

Finanční ceny v součtu 33 000 Kč pro 1., 2. a 3. místo daných kategorií.


Uzávěrka přihlášek:

Sobota 30. dubna 2016 (včetně).

 

 

Porota

Mgr. Jan Simon (ČR)  koncertní pianista, generálnil ředitel Intergram z.s.
MgA. David Mareček Ph.D. (ČR) generální ředitel České filharmonie, pedagog Konzervatoře Brno
MgA. Milan Langer (ČR) koncertní pianista a vedoucí oddělení klávesových nástrojů Pražské konzervatoře
Marina Moussu (Francie) koncertní pianistka, profesorka Scholy Cantorum v Paříži
Doc. MgA. Eliška Novotná (ČR) koncertní pianistka, profesorka Ostravské univerzity
Mgr. Egli Prifti, Ph.D.(Albánie) koncertní pianista, pedagog, hostující pedagoge na Univerzitě umění v Tiraně

 

Složení poroty bude doplněno.

 

 

 

Průběh soutěže

Výsledky soutěže Broumovská klávesa 2016: ODKAZ
Vítězové minulých ročníků

Více informací >

Kontakty

Technické a organizační dotazy:

Jakub Šleis - jakub.sleis@broumovsko.cz

Tel: +420 734 570 141 

 

Dotazy k repertoáru:

MgA. Ivo Kahánek Ph. D., ředitel soutěže

Tel: +420 602 708 949

 

Místo konání:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1,

550 01 Broumov